Contact

x
Aandelen

Ctac koers en het aandeel

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eur 7.200.000 en is verdeeld in 30.000.000 aandelen van eur 0,24 en wel: 14.999.999 gewone aandelen, 15.000.000 preferente aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Het geplaatste kapitaal bestaat uit 13.555.203 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel.

Er zijn geen preferente aandelen uitgegeven. Elk genoteerd gewoon aandeel Ctac geeft de houder recht op het uitbrengen van één stem. Ctac is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam (ticker: CTAC).

Ontwikkeling aandelenkapitaal

Per 17 juli 2020 bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen 13.555.203.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Ctac is in principe gericht op het uitkeren van 30 tot 40 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders zal de mogelijkheid worden geboden het dividend te ontvangen in cash of aandelen, waarbij aan aandeelhouders die geen voorkeur in de keuzeperiode kenbaar maken een dividend in aandelen zal worden uitgekeerd. Met het oog op het financieren van toekomstige groei is het mogelijk dat Ctac van dit beleid afwijkt.

Actuele koers Ctac

Kijk voor de actuele koersinformatie van het Ctac-aandeel hier.

Presentatie t.b.v. investeerders

U vindt hier de Nederlandstalige presentatie. De Engelstalige presentatie vindt u hier.